Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

BlackVoid
0285 fc19
Reposted fromNajada Najada viavoid37 void37

June 26 2015

BlackVoid
BlackVoid
0238 35e1
Reposted bymilky-mistArvaro

June 09 2015

BlackVoid
1555 e9b5
BlackVoid
9611 2509
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaKaviah Kaviah

June 04 2015

BlackVoid
Będzie bolało i to kurewsko mocno
I będzie krzywo, gdy zechcesz wyjść na prostą
Zapytasz po co to, bóg odpowie z euforią
Będziesz Pan miał to wszystko do portfolio
— Krvavy
Reposted byfallenangel69karmazynowanatoryniskowoBloodEvestrangemeavieehavingdreamsnosceteipsumola4650CzarnyKapturprzerwanarumianek

May 28 2015

BlackVoid
6148 a58f 500
Reposted byGunToRunjointskurwysyngregorczykmgosiakoweMigotliwaitemizeNoirBlancklopokotdeparteritmakesmecalmlisekhipisekmikimoto

May 26 2015

BlackVoid
0467 db20 500

May 21 2015

BlackVoid
3992 a83c
Reposted byazazeltominek

May 14 2015

BlackVoid
6695 1c50 500

May 08 2015

BlackVoid
6224 c3ec 500

May 06 2015

BlackVoid
Noc, ciemność, pełnia księżyca
Nagle słychać huk, trafiła błyskawica w nasz grób
W pół pękł na pół, na dole widać jak leży mój trup
O Boże, co się stało?!
Zdarzył się cud, to nie trup, ja mam ciało!
Ja żyję i chcę wyjść!
Lecz ja, ja siły mam za mało!
Już tu jesteś? Podaj mi rękę!
BlackVoid
6502 7851 500
Reposted bynocnatesciowawybuchmuzgu
BlackVoid
6474 3bac
Reposted byfallenangel69BloodEveaviee

May 04 2015

BlackVoid
Złudni przyjaciele to słońce i promienie
To przez nie widać cienie, wszystkie skazy
I obrazy twych upadków na kolana
Każdy szczegół, każda rana... ból...

Życie beznadziejnym jest malarzem
Chciałoby w pieczarze realnych znaczeń
Zamknąć abstrakcje i gotyk twoich łez
Swe płótno ustawiłem śród płaczących wierzb...
BlackVoid
1568 0bf5
Reposted bypumpernikiel pumpernikiel
BlackVoid
Nie ma mnie dla nikogo
Reposted byarnPi69fallenangel69

April 20 2015

BlackVoid
1357 c6a4 500

April 14 2015

BlackVoid
0398 5951 500
Reposted fromqcharska qcharska viaBloodyHeart BloodyHeart
BlackVoid
2980 174b 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaBloodyHeart BloodyHeart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl